حسابداری

اطلاعات حسابداری و کنکور کاردانی به کارشناسی حسابداری

فهرست دانشگاهای کاردانی به کارشناسی که در رشته حسابداری پذیرش دارند.

فهرست دانشگاهای کاردانی به کارشناسی که در رشته حسابداری پذیرش دارند.

البته به این نکته توجه داشته باشید که امسال پذیرش روزانه فقط به افراد آموزش و پرورش اختصاص داشت و سهمیه آزاد تنها در دوره شبانه پذیرش شد.

 

جنس پذیرش

ظرفیت پذیرش

 

زن

مرد

بهمن

مهر

نام موسسه

دوره

 

*

80

40

شمسی پور تهران

شبانه

 

*

80

40

شهید چمران کرمان

شبانه

*

*

 

50

باهنر کرمان(محل تحصیل آموزش عالی بافت)

شبانه

 

*

40

40

شهید باهنرشیراز

شبانه

 

*

40

 

پسران نیشابور

شبانه

 

*

30

30

امام علی (ع)کردکوی

شبانه

*

 

80

40

شریعتی تهران

شبانه

*

*

 

50

دانشگاه غیر انتفاعی علم و فرهنگ تهران

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی آباده

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی آذر آبادگان- ارومیه

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی آمل-آمل

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی اثیر الدین ابهری-ابهر

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی ادیب مازنداران-ساری

غیر انتفاعی

*

*

 

60

موسسه غیر انتفاعی اسوه-تبریز

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی البرز-قزوین

غیر انتفاعی

*

 

 

80

موسسه غیر انتفاعی المهدی-اصفهان

غیر انتفاعی

*

*

 

70

موسسه غیر انتفاعی امین-اصفهان-فولاد شهر

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی اندیشه-جهرم

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی باختر-ایلام

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی بینالود-مشهد مقدس

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی پارسا-بابلسر

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی تابران-مشهد

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی تاکستان-تاکستان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی تفتان-زاهدان

غیر انتفاعی

*

*

 

60

موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی-واحد کاشمر

غیر انتفاعی

*

*

 

80

غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی یزد- اشکذر*****

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی خوزستان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی جواد-یزد

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی حافظ-شیراز

غیر انتفاعی

*

*

 

50

موسسه غیر انتفاعی حکمت رضوی-مشهد

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی حکیم جرجانی-گرگان

غیر انتفایی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی حکیم نظامی-قوچان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی حکیمان-بجنورد

غیر انتفاعی

 

 

 

جنس پذیرش

ظرفیت پذیرش

 

زن

مرد

بهمن

مهر

نام موسسه

دوره

*

*

 

70

موسسه غیر انتفاعی خزر-محمود آباد

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی خیام-مشهد

غیر انتفاعی

*

*

 

60

موسسه غیر انتفاعی دانشوران-تبریز

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی راغب اصفهانی- اصفهان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی راه دانش-بابل

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی راهبرد شمال-رشت

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی رجاء-قزوین

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی رودکی-تنکابن

غیر انتفاعی

*

*

 

60

موسسه غیر انتفاعی زند-شیراز

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی سارویه-ساری

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی سبز-آمل

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی سمنگان-آمل

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی سنایی-اصفهان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی سهروردی-قزوین

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی شاندیز-مشهد

غیر انتفاعی

*

 

 

80

موسسه غیر انتفاعی شاهرود-شاهرود

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی شرق گلستان-گنبد کاووس

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی شفق-تنکابن

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی شمال-آمل

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی شهریار-آستارا(گیلان)

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی شهید رضایی-کرمانشاه

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی صبح صادق-اصفهان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی عطار-مشهد

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی علامه امینی-بهمنمیر بابلسر

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی علامه جعفری-رفسنجان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی علامه خویی-خوی

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی علامه مجلسی-تاکستان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

غیر انتفاعی علامه محدث نوری-نور

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی علم و فناوری شمس-تبریز

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی غزالی-قزوین

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی فردوس-مشهد

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی فرهیختگان-کرمان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی فروردین-قائمشهر

غیر انتفاعی

 

                                                               

 

 

 

جنس پذیرش

ظرفیت پذیرش

 

زن

مرد

بهمن

مهر

نام موسسه

دوره

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی فضیلت –سمنان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

غیر انتفاعی فیض الاسلام-خمینی شهر اصفهان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی قدر-رشت(کوچصفهان)

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی قدیر-لنگرود

غیر انتفاعی

*

*

 

50

موسسه غیر انتفاعی قشم-قشم

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی کار-واحد خرمدره

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی کار-واحد قزوین

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی کاویان- مشهد

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی کوثر-قزوین

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی کوشیار گیلانی-بندر انزلی

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی گلستان-گرگان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی  مفاخر-رفسنجان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی مقدس اردبیلی-اردبیل

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی مهد علم -کاشان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی مهر آستان-آستانه اشرفیه

غیر انتفاعی

*

 

 

80

موسسه غیر انتفاعی مولانا-آبیک قزوین

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی ناصر خسرو-ساوه

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی نوآورن-کوهدشت

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی نوین-اردبیل

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی نیما-محمود آباد

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی هاتف-زاهدان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی هراز-آمل

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی هشت بهشت-اصفهان

غیر انتفاعی

*

*

 

80

موسسه غیر انتفاعی یاسین-بروجرد

غیر انتفاعی

 

 

350

6520

جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 12:0  توسط mgo  |